பக்கங்கள்

இப்படியாக வானிலை .... ஒரு கற்பனை

மொட்டை மாடியில் விரித்திட்ட
நாடாக் கட்டிலில்
அயர்ந்து தூங்கையில்
திடுமென உணர்த்திட்ட
அதீத குளிரைத் தாங்காமல்
கைகள் போர்வையைத் துழாவிட
பார்வையில் மார்கழிப் பனி
திடுக்கிட்டு  விழித்திட
அதிர்ச்சியுடன் கூடிய ஆச்சரியம்
தகிக்கும் கோடையில் பனித்துளியா?

என் அன்பான மகனு(ளு)க்கு - 2


மசக்கை அன்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை முழுமையாய் அனுபவித்து உணர்கிறேன் இப்பொழுது. ஆனால் நீ என் செல்ல மகள(ன)ல்லவா அதனால்தான் பெரிதாய் எதுவும் தொந்தரவு கொடுக்காமல் இப்பொழுதே
சமத்தாய் இருக்கிறாய் போலும். நிறைய தாய்மார்கள் கர்ப்ப காலத்தில் படும் கஷ்டங்களைப் பார்த்தபொழுது எனக்கும் ஆரம்பத்தில் பயமாகவே இருந்தது. அதுவும் மசக்கை வாந்தி ஆரம்பித்த காலத்தில் நிரம்பவே பயந்துதான் போனேன், ஆனால் நீ என் சமத்து, பெரிதாய் என்னை நீ தொந்தரவு படுத்தவே இல்லை, வாந்தி ஆரம்பித்த வேகத்தில் அப்படியே நின்றும் போனது. ஆனால் என் உணவு பழக்கம் தான் முற்றிலும் மாறிப் போனது.