பக்கங்கள்

மழைத் தோழி (ஒரு தொடர்)

மழை - ஒரு வார்த்தையாகப் படிக்கும் போது கூட அது வெறும் வார்த்தையாக இல்லாமல் பல்வேறுபட்ட சிந்தனைகளையும், நியாபகங்களையும் , உருவகங்களையும் தூண்டி செல்லும் தன்மை வாய்ந்த ஒரு இயற்கைப்  பேரதிசயம். மலை, நிலம்,காற்று என இயற்கையின் அத்தனை படைப்புகளுமே அதிசயந்தான். ஆனால், அதில் மழை ஒரு தனி ரகம்.

சிதறல் - 21

உறவு
=====
என்
எதிர்பாராத் தருணங்களை - இன்னும்
இதமாக்கிச் செல்வதில்
இருக்கிறது
எனக்கும் மழைக்குமான
பந்தம்