பக்கங்கள்

காலமாற்றம்

ஒரு மிகப்பெரிய
காத்திருப்பின் முடிவு
இத்தனை அழகாய்
இருக்குமென்று
நினைத்ததில்லை
ஒரு போதும்!

முன்பை போலவே .....

ஒரு சிறிய
அலட்சியத்தின் வழியே
கடந்துசெல்ல முடிந்திடும்
மணித்துளிகளின் எண்ணிக்கைகள்
குறைந்து கொண்டே
வருகின்றன....

இங்கே
எதனையும் எப்பொழுதும்
இயல்பானதாய் - அதனதனாய்
விட்டுவிட்டு - கடக்கவே
முடிவதில்லை

அனைத்திலும் பொதிந்திருக்கும்
அதற்குறித்தனவல்லாத ஏதோ
ஒன்றினை தேடிக்கொண்டே
அலைகின்றன
மனதின் கண்கள்

அதனால்தானோ என்னவோ
இப்பொழுதெல்லாம்
எதனையும் இயல்பாக
கடக்க முடிவதேயில்லை
முன்பை போலவே
--பிரியா 

சிதறல் - 11

ஒரு கணம்
---------------

சமீபத்தில்
ஒரு புதிய கணமொன்றை
உணர்ந்து கொண்டேன்  - அதில்
நீ நானாகவும்
நான் நீயாகவும்
மாறியிருந்தோம்!

நிலவும் மீனும்

முதல் முதலாய்  
     விடிகாலைப் பொழுதின் 
வானதனை இரசித்திருந்தேன் 
     முற்றிலும் மறந்து