பக்கங்கள்

நீ

நீ என்பது நிஜமா
நீ என்பது பொய்யா
நீ என்பது சொரூபமா - இல்லை
நீ என்பது அரூபமா

நிதமும் பிறக்கிறாய்
நிதமும் மலர்கிறாய்
நிதமும் வடிக்கிறாய்
நிதமும் உதிர்ந்தும் போகிறாய்

இருப்பினும் இடைவெளியின்றி
அனைத்துமாய் அனைத்திலுமாய் - இதில்
நீ என்பதைத் தேடித்தேடி
தொலைந்து மறைந்து
அலுத்துப்போய் இறுதியில்
ஒன்றை உறுதிசெய்தபின் - நீ என்பது
ஏதுவாகவோ ஆகிப்போனாய்......


--பிரியா


8 கருத்துகள்: